Блага от земна красота!

За нас

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на стоки и услуги , Комекс АД отговаря на изискванията на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование Комекс АД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :127015433
3. Седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул.Александър Стамболийски 75
4. Данни за кореспонденция: . гр. Шумен, ул. Презвитер Григорий 6 А
mail: office@comex.name
5. Телефон.: 0898508010

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Комекс АД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с изпълнението на поръчки за техни продукти на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
• Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
• Изпълнение на задълженията на Комекс АД по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Комекс АД;
• За целите на легитимния интерес на Комекс АД .
(2) Комекс АД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Комекс АД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Комекс АД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
• създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
• изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата;
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) Комекс АД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Комекс АД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме?
Чл. 3. (1) Комекс АД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
• Регистрация на потребител в уебсайта – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате поръчките си през създадения потребителски акаунт.
• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до съобщаване за нови артикули в асортимента.
(2) Комекс АД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, булстат, име на фирма)
• Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за осъществяване на пратка на поръчаните стоки до лицата
• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и извършване на поръчка, между Комекс АД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
• Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата.
• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Комекс АД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) Комекс АД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от Комекс АД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружествата не извършват автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Комекс АД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Комекс АД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Комекс АД съхранява личните данни, които е необходимо да пазят по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) Комекс АД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Комекс АД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Комекс АД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез чрез искане в свободен текст.
(2) Комекс АД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Комекс АД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Комекс АД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Комекс АД си запазва правото да наложат административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно чрез отправяне на искане до Комекс АД .

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Комекс АД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Комекс АД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Комекс АД;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Комекс АД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете чрез писмено искане, изпратено до Комекс АДД , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Комекс АД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Комекс АД .
(4) Комекс АД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Комекс АД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Комекс АД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Комекс АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Комекс АД има преимущество пред Вашите интереси.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Комекс АД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Комекс АД установят нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Комекс АД не е длъжно да Ви уведомява, ако:
• са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• са взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Други разпоредби
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 17. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

\"КОМЕКС\" АД произвежда и дистрибутира разнообразни керамични изделия и полуфабрикати за производството им,порести керамични филтри, шамотни фракции и мертел, маршалит/дорсилит/ - термично обработен кварцов прах/кварцово брашно/ и алуминий на блок. Нашият екип е бърз, компетентен и широко отворен към потребностите на клиентите. Готови сме да обсъдим и решим всяка една Ваша нужда.
Предимствата на нашите услуги са в това, че ги предлагаме във възможно най-икономичния, качествен и бърз за Вас вариант, при което, ако приемете настоящето ни предложение за съвместна дейност и обмен на услуги, ще имате успехи в бизнеса си. За нас ще бъде удоволствие да Ви изпратим мостри и да обсъдим Вашите въпроси или индивидуални нужди.